Cho thuê bàn ghế chén dĩa

stt

Tên Sản Phẩm

Đơn Vị Tính

Đơn Giá(VNĐ)

1

Bàn ghế chén đia

cái

750,000

2

Bàn ghế chén đĩa

cái

950,000

3

Bàn ghế chén đĩa

cái

800,000

4

Bàn ghế chén đĩa

cái

1,000,000

5

Bàn ghế chén đĩa

cái

1,000,000

6

Bàn ghế chén đĩa

cái

1,100,000

7

Bàn ghế chén đĩa

cái

1,350,000

8

Bàn ghế chén đĩa

cái

1,600,000

 

Cho thuê bàn ghế chén dĩa

Không có sản phẩm trong danh mục này.